Hệ thống âm thanh nghe nhạc phối ghép loa Focal và nguồn phát của hãng Nagra

Hệ thống phối ghép bao gồm các thiết bị:

– Loa JMlab Nova Utopia của hãng Focal Pháp

– Nguồn phát Đầu CD Nagra CDC của Thụy Sỹ

– Power công suất Nagra Classic AMP của Thụy Sỹ

– Pre Nagra Classic AMP của Thụy Sỹ

Hình ảnh thực tế:

Hệ thống phối ghép hoàn chỉnh