Ampli cao cấp Nagra Phono Classic

Sau nhiều năm thành công và được đánh giá rất cao bởi người dùng và nhiều chuyên gia, Nagra VPS đã được nâng cấp và thay thế bằng Nagra Phono Classic.

Danh mục: ,