Ampli công suất Accustic Arts AMP V

Poweramp AMP V và Mono V là hai thiết bị ampli công suất thế hệ thứ năm với các cổng kết nối trùng khớp với đầu ra của Preamp III, cho khả năng kết hợp và phát huy tối đa những công nghệ có trên Accustic Arts Preamp III.

Danh mục: ,