Ansuz Sortz XLR Female

Sortz được hãng tung ra thị trường từ năm 2021 và được audiophile thế giới đánh giá rất cao. Theo hãng cũng cấp một số lượng lớn sản phẩm đã được đặt hàng từ hầu khắp các đại lý trên cầu. Sortz cũng được nhiều tạp chí audio có tên tuổi đã đánh giá và khen tặng về hiệu quả đặc biệt của nó đối với dàn âm thanh hiend