Loa cao cấp Avalon Precision Monitor 3

Loa Avalon Precision Monitor 3 với mục tiêu tạo ra bộ chuyển đổi năng lượng cao ấn tượng nhất về mặt động lực học, bằng cách chuyển trực tiếp cấu trúc phân tần và các phần tử của đôi loa SAGA cao cấp thứ 2 của Avalon sang đôi Precision Monitor 3 này. Đây được xem là 1 phiên bản nhỏ hơn của SAGA, đạt được tiêu chuẩn tái tạo tần số thấp chưa từng có trong một đôi loa với kích thước này.