Loa cao cấp Avalon Precision Monitor 4

Loa Avalon Precision Monitor 4 là đôi loa cao cấp nhất trong Precision Monitor-series. Được thiết kế đặc biệt cho độ chính xác không gian và âm sắc bậc nhất và có độ chi tiết tốt ngay cả ở mức công suất thấp.