Loa cao cấp Cessaro Alpha III

Dòng loa mô-đun có khả năng nâng cấp của Cessaro đã được sản xuất hơn 10 năm. Đây là thế hệ sản phẩm thứ 3, bắt đầu từ sản phẩm đầu tiên là Cessaro Alpha III. Bạn sở hữu sản phẩm này trước và sau đó có thể nâng cấp lên Beta III, Gamma III.

Danh mục: ,