Ổ điện tổng Furutech

Ổ điện tổng là một thiết bị vô cùng quan trọng nó quyết định rất nhiều đến chất lượng âm thanh của bộ dàn.