Ansuz Sortz LAN

Liên hệ

Có nhiều nguyên nhân gây ra nhiễu ồn trong bộ dàn âm thanh hiend. Nhưng 1 trong các nguyên nhân lớn nhất đó là nhiễu cao tần IRF. Nhiễu cao tần ở trong không khí đi thẳng trực tiếp hay qua đường điện để vào dàn máy của bạn. Với sự sáng tạo không ngừng Ansuz Acoustics đã phát kiến ra 1 ý tưởng đặc biệt, chắc chắn bạn chưa từng thấy bao giờ để giải quyết vấn đề này. Năm 2022 sản phẩm Ansuz Acoustics Sortz đã ra đời, nó đã đem lại nhiều sự bất ngờ, ngạc nhiên, thích thú cho Audiophile trên Thế Giới.

Liên hệ trực tiếp để báo giá!