Hộp switch mạng Ansuz Power Switch D2

Liên hệ

Hộp Switch mạng D2 chỉ đứng sau hôp switch DTC Supreme. Để nâng cao tín hiệu digital mạng lan. Bắt buộc các fan chơi nhạc số trực tiếp (streaming) cần phải có hộp switch mạng này để lọc tín hiệu.
Ansuz Acoustic đã sử dụng những công nghệ đặc biệt gì trong bộ switch D2 này. Chúng ta cùng tìm hiểu nó ở bài giới thiệu chi tiết sản phẩm switch mạng D2 đưới đây.

Liên hệ trực tiếp để báo giá!