Bộ giải mã DAC Aavik D-280

Liên hệ

Đây là một bước ngoặt với Aavik, chuyển từ triết lý tích hợp thành phân tách. Thế hệ đầu tiên chính là series bộ giải mã tín hiệu Aavik DAC D-180, D-280 và D-580 nằm trong dòng sản phẩm 180/280/580 bao gồm: ampli tích hợp, bộ giải mã DAC, Streamer và Phono RIAA. Aavik đang muốn định nghĩa và chinh phục “chuẩn mực mới” của âm thanh.

Liên hệ trực tiếp để báo giá!